Điều khoản sử dụng

1/ Quy định chung

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ và tính năng tại website www.sgl.com.vn. Thuật ngữ “Bạn” và / hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website www.sgl.com.vn và sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của bạn.

2/ Đăng kí và sử dụng website

Khách truy cập là những người có thể truy cập và khám phá website nhưng không đăng ký tài khoản tại www.sgl.com.vn. Khách truy cập không cần đăng nhập và có thể sử dụng các dịch vụ sau đây: (a) mua sản phẩm và dịch vụ thông qua website; (b) xem tất cả nội dung công khai trên www.sgl.com.vn; và (c) liên hệ với chúng tôi qua e-mail và các biểu mẫu trực tuyến.

Người dùng đã đăng ký là những người đã đăng kí tài khoản theo quy định của SGL Vietnam. Người dùng đã đăng ký có thể thực hiện tất cả những điều mà Khách truy cập có thể làm và: (a) truy cập nội dung độc quyền chỉ dành cho Người dùng đã đăng ký; (b) truy cập, quản lý và cập nhật tài khoản cá nhân của họ trên www.sgl.com.vn; (c) đăng nhận xét và nội dung khác trên ww.sgl.com.vn; (d) đăng ký các chương trình khác nhau của chúng tôi; (e) đăng ký nhận thông tin và các thông báo khác; và (f) trở thành một phần của cộng đồng SGL Vietnam.

SGL Vietnam có thể hủy kích hoạt bất kỳ tài khoản nào vào bất kỳ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu xác định rằng Người dùng đã đăng ký đã vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

3/ Tên đăng nhập, mật khẩu và định danh

Khi đăng kí tài khoản tại ww.sgl.com.vn, bạn phải tạo tên đăng nhập, mật khẩu và một số thông tin bổ sung khác để xác thực danh tính của bạn khi đăng nhập trên website. Khi tạo tài khoản của bạn, bạn phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ. Mỗi tên đăng nhập và mật khẩu tương ứng chỉ có thể được sử dụng bởi một người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của tài khoản cũng như chịu trách nhiệm về việc tài khoản được sử dụng để đăng nhập và thanh toán trên website www.sgl.com.vn.

4/ Quyền sỡ hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên www.sgl.com.vn bao gồm: hình ảnh, văn bản, tài liệu, thiết kế, video được tạo bởi SGL Vietnam hoặc thuộc quyền sở hữu của SGL Vietnam đều được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ của pháp luật Việt Nam. Người dùng không có quyền sử dụng nội dung của SGL Vietnam trừ khi được sự cho phép. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng nội dung theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào.

Chính sách bảo mật SGL Vietnam

5/ Từ chối đảm bảo

Các dịch vụ và tính năng trên website www.sgl.com.vn được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành. Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên www.sgl.com.vn hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Website có thể gặp một số lỗi về kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc các thiếu sót khác. Trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hiện hành, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi đánh máy, kỹ thuật hoặc giá cả liệt kê trên website. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cải tiến website bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

6/ Liên kết ngoài

www.sgl.com.vn có thể chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba (liên kết ngoài). Các liên kết này được cung cấp vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ thuận tiện cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên các website đó. Nội dung của các website bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác. Bạn nên liên hệ với quản trị viên của website đó nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về các liên kết đó hoặc bất kỳ nội dung nào nằm trên các Trang web bên ngoài đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của các website đó. Bạn phải luôn luôn đề phòng khi tải xuống các tệp từ tất cả các website để bảo vệ máy tính của bạn khỏi vi-rút và các chương trình độc hại khác. Nếu bạn quyết định truy cập các liên kế ngoài, bạn sẽ tự chịu rủi ro.

7/ Chấm dứt thỏa thuận

SGL Vietnam bảo lưu quyền chấm dứt thỏa thuận theo quyết định của công ty. Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận và quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của www.sgl.com.vn, vào thời điểm và lý do bất kỳ mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của website vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc qua các Điều khoản sử dụng và đừng ngại gửi email info@sgl.com.vn cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

0933 606 119

Gọi ngay HOTLINE để được hỗ trợ tốt nhất
Hoặc click nút bên dưới để gửi yêu cầu