Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình cảnh quan, ngoài việc lựa chọn được một đơn vị thiết kế cảnh quan tốt, một đơn vị thi công tốt thì bên cạnh đó không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của đơn vị tư vấn giám sát. Như vậy, vai trò của tư vấn giám sát cảnh quan là:

– Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế.
– Phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà nhà thầu và chủ đầu tư không rõ.
– Hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xử lý các sai sót tại hiện trường.

Phạm vi công việc tư vấn giám sát sẽ bao gồm:

– Giám sát chất lượng thi công công trình.
– Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.
– Giám sát tiến độ thực hiện công việc.
– Giám sát và thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng.
– Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
– Nghiệm thu công trình xây dựng cảnh quan theo quy định.
– Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.

Chất lượng của một công trình tuỳ thuộc vào đơn vị tư vấn giám sát. Là phải có năng lực giỏi, có đạo đức thì công trình có chất lượng và ngược lại. Chính vì thế, để trở thành một tư vấn giám sát không là điều đơn giản. Tiêu chí cho tư vấn giám sát của SGL là làm việc chính trực và có trách nhiệm nghề nghiệp cao. Đây là giá trị cốt lõi đem đến chất lượng và bền vững cho công trình xây dựng cảnh quan.